Czy jesteś otwarty na zmiany w miejscu pracy?

Czy jesteś otwarty na zmiany w miejscu pracy?

Czy kiedy coś się zmienia w Twoim miejscu pracy, akceptujesz to i pozwalasz, aby wszystko po prostu było, czy też czujesz się zdenerwowany lub zaniepokojony tym, co to może oznaczać?

Pozwalanie na swobodne wprowadzanie zmian jest nieodłączną częścią życia, ale kiedy zmiany zachodzą w miejscu pracy, mogą wywoływać niepokój wśród pracowników. Może to być coś tak małego, jak zmiana wystroju współczesnego biura lub układu przestrzeni, albo duża zmiana w sposobie wykonywania pracy. Niezależnie od tego, jaka jest to zmiana, należy podejść do niej z pozytywnym nastawieniem.

Jak? Obejrzyj ten film, który pokazuje, jak należy postrzegać zmiany jako możliwość a nie jako coś, czego należy się obawiać.

Oczywiście menedżerowie muszą również zachować uważać w jaki sposób podchodzą do zmieniających się sytuacji, aby uniknąć narastania niepokoju w biurze. Dobrym rozwiązaniem jest informowanie wszystkich na każdym kroku oraz pytanie o opinie i sugestie.

Czy swobodnie przyjmujesz zmiany?